Japon hükümet kaynaklarına göre yasal evlilik yaşına düzenlemeler getiriliyor. Yasal evlilik için 18 yaş sınırı getiriyor Japon Parlementosu. Medeni Kanun’da yapılan yeni düzenlemeyle “yetişkinlik yaşı 20’den 18’e indirildi. Mevcut Medeni Kanun 18-19 yaş arasındaki erkeklerin ve 16-19 yaş aralığındaki kızların -ailelerinin onayı olduğu takdirde- evlenmelerine imkan tanıyordu.

Mevcut düzenleme 70 yıl öncesinde, 2.Dünya Savaşından hemen sonra yürürlüğe girmiş. Bu düzenlemede kızların evlenebilme yaşının 2 yıl daha erken olmasının altında yatan sebebin kızların fiziksel gelişimini erkeklerden daha erken tamamlamasına bağlı olduğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun 18 yaş altı evliliklerini “çocuk yaşta evlilik” olarak değerlendirmesinden sonra, 2016 yılında yayınlanan Japon Kadın Örgütleri Federasyonu ortak bildirisinde “yasal evlilik yaşına bir standart getirilmesi ve evlilik yaşının 18 olarak belirlenmesinin bir zorunluluk olduğu” bildirilmişti.

 

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı her tür Ayrımcılığa son verme Kurultayında Japon Medeni kanununun cinsiyet ayrımcılığı içeren maddeleri eleştirilmişti. Buna ilâveten, BM’nin 18 yaş altı evliliklerin insan hakları ihlaline girdiğini 2014 yılında ifade etmesinin hemen ardından Japon Liberal Demokrat Parti Kadın Kolları ülkede evlilik yaş sınırının cinsiyete göre farklılık göstermesinin büyük bir çelişki olduğunu ifade ederek bu konuda bir kampanya yürütmüştü.

 

Hem 1996 hem de 2009 yılında her iki cinsiyet içinde evlilik yaş sınırının 18 olması gerektiği konusunda parlementoya önerge gönderilmişti.

 

Bundan yola çıkarak, Adalet Bakanı Katsutshi Kaneda geçtiğimiz Eylül ayında hükümetin her iki cinsiyet için yasal evlilik yaşı ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtmişti.

Yeni Medeni Kanunun 2021 yılına kadar yürürlüğe gireceği düşünülüyor.

 

Japonya’da 2015 yılı içinde evlenen 528.563 kadın arasında sadece 1351 tanesi yani %0.3’ü 16-17 yaş aralığındaymış Sağlık ve Refah Bakanlığının vermiş olduğu sayısal değerlere bakarsak.

İstatistikler ayrıca ortalama evlenme yaşının Japonya’da her yıl azrtış gösterdiğine dikkat çekiyor.

Evlenme yaşı erkeklerde ortalama 30.7 iken kadınlarda 29 olarak karşımıza çıkıyor. 12 yıl önce, 2005 yılında yayınlanmış olan raporda erkekler için bu rakam 29.8 ve kadınlar için 28 idi.