Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, sigarayı bırakanlar, sigara kullanıcıları ile hiç sigara kullanmamışlardan daha yüksek ücretle çalışıyorlar.

Federal Reserve Bank of Atlanta tarafından yayınlanan bir makalede, Julie L. Hotchkiss ve M. Melinda Pitts, sigara kullanımı ile işçi maaşları arasındaki ilişkiye dikkat çekiyorlar. 1992 ile 2011 yılları arasındaki Tobacco Use Supplement U.S. Census Bureau?s Current Population Survey verilerini kullanarak ekonomistler, sigarayı en az bir yıl önce bırakmış çalışanların, hiç sigara kullanmamış çalışanlarla sigara kullanmakta olan çalışanlara oranla daha yüksek ücretle çalıştıklarını saptadılar. Veriler gösteriyor ki eski sigara kullanıcıları ?hiç içmemişler ile bırakmışlar beraber,- sırf sigarayı bırakmış çalışanların saatlik ücretlerinin %95?ini elde ediyorlar.

Sigara içiciler ise, aksine, iş yerinde pek de takdir edilmiyorlar; sigara içmeyenlerin saatlik ücretlerinin sadece %80?ini kazandıkları saptanmış. Ekonomistlerin yazdıklarına göre, günde 1 sigara kullanımı bile sigara içen-içmeyen arasında bir ücret farkını tetikliyor. ?Sigara kullanımı, işgücü piyasasında sizin beşeri sermayenizin değerini yıpratıyor,? diyor Pitts.

Tütün mamulleri kullanan insanların düşük ücretlendirilmesi, kullanımlarının üretkenliklerini düşürüyor olmasıyla açıklanabilir mi? Hotchkiss ve Pitts bu çıkarımı destekleyecek bir kanıt bulamadılar: İş yerinde ücretler ile sigara kullanım sıklığını istatiksel olarak karşılaştırdıklarında, aslında günde kaç sigara içtiğinizin kazancımızı kayda değer biçimde etkilemediğini gördüler. ?Sigara kullanımının üretkenliği etkilediği fikrine göre, daha ağır sigara tiryakilerinin ücret aralığında da daha büyük fark gözlemlenmeliydi. Halbuki bu hipotezi destekleyen sonuçlarla karşılaşmadık,? diyor Pitts.

Sigara kullanan-kullanmayanlar arasındaki karakteristik özellikler ?akademik başarı en başta geliyor,- ve aynı zamanda daha karanlıkta kalacak bir etken olarak patronların sigara alışkanlığına karşı tutumları ücretler arasında oluşan bu sıçramayı açıklar nitelikte. Eğitim düzeyinin bu hususta en belirleyici değer olduğu belirtiliyor. Sigara kullanmayan insanlar eğitimi daha yüksek bir profil çiziyor, aynı şekilde kendilerine sigara kullanmayan eşler seçmeye çalışıyor ve genelde sigara fiyatlarının daha yüksek tutulduğu eyaletlerde yaşamlarını sürdürüyorlar.

Bulguların dikkat çektiği en önemli nokta şu ki: Sigarayı bırakmayı başarmış insan niteliğinin işgücü piyasasında, sigara içen & hiç içmeyen kişilere kıyasla daha kıymete bindiği bulunmuş. ?Bağımlılık yapan bir alışkanlığı yenmek, o alışkanlığa hiç başlamamış olmaktan daha özel niteliklere sahip bir birey olmayı gerektiriyor,? diyor Pitts, ?öyle gözüküyor ki, bu alışkanlığı yenmek için gereken inat, sabır ve tüm diğer etkenler, işverenler için daha değerli görülmekte.?